ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือน พฤษภาคม

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนพฤษภาคม   ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

4)  ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

   

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 17 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 24 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

 

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 2 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 17 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 7 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 14 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ
 • 16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 24 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 21 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนพฤษภาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 2 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 7 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 8 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 9 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 10 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 16 พฤษภาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 17 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 18 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 21 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 22 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 29 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 31 พฤษภาคม 2563 สามารถทำการได้