ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล

เดือนกรกฎาคมนี้วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย


เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 3 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 5 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 9 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 17 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 18 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 23 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 26 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 31 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 9 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 17 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 26 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนกรกฎาคม  ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

4)  ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 3 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 5 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 17 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 18 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 23 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 31 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 3 กรกฎาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 5 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กรกฎาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 17 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 กรกฎาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 กรกฎาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 3 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 5 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 9 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 10 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 11 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 13 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 16 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 23 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 26 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 31 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 3 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ
 • 5 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 9 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 17 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 18 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ
 • 19 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจความสวยงาม เครื่อง
 • 23 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดกิจการของมือสอง รับซื้อของเก่า โรงรับจำนำ
 • 24 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 26 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 30 กรกฎาคม 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 31 กรกฎาคม 2563 สามารถทำการได้